Provinciale Milieukosten; model en resultaten

31-05-1998 | Publicatie

Door modelaanpassingen aan het RIVM-instrument Reken- en Informatiesysteem Milieuhygiëne (RIM+) is het mogelijk om kosten van milieumaatregelen te berekenen op provinciaal niveau. Deze provinciale berekening is consistent met de berekening op landelijk niveau: zowel de rekenmethode als de gebruikte gegevens zijn hetzelfde. In de berekening wordt gebruik gemaakt van zowel nationale als van provinciale gegevens. Veel provinciale gegevens met betrekking tot (kosten van) milieumaatregelen zijn verzameld door inspanningen van medewerkers van provincies en van het RIVM. Het voortzetten van de samenwerking tussen provincies en RIVM in de toekomst zal leiden tot verbetering van databestanden.