Rapportage besluiten luchtkwaliteit 1999

11-12-2000 | Publicatie

Het rapport is gebaseerd op rapportages van provencies en gemeenten over overschrijding van de (uitzonderings)grenswaarden voor zwaveldioxide, zwevende deeltjes (zwarte rook), stikstofdioxide, koolstofmonoxide, lood en benzeen. De provincies hebben geen overschrijding van grenswaarden rond inrichtingen op hun grondgebied gerapporteerd. De provincies Utrecht en Zuid-Holland rapporteren overschijdingen van de grenswaarde van stikstofdioxide langs enkele snelwegen. Tien gemeenten hebben in totaal 21 overschrijdingen van (uitzonderings) grenswaarden gerapporteerd: acht keer van stikstofdioxide, twaalf keer van benzeen en 1 keer van zwevende deeltjes.