Reken en Informatiesysteem Milieuhygiene (RIM+): Gebruikershandleiding en achtergrond informatie

29-02-1996 | Publicatie

Het Reken- en Informatiesysteem Milieuhygiene (RIM+) is een instrument om gegevens over emissies, energiegebruik en afvalproduktie te onderhouden en te gebruiken voor berekeningen. Het bestaat uit een grote database met daaromheen zowel rekenprogrammatuur als programmatuur om gevens in de database te beheren.

Sommige hoofdstukken zijn opgezet als gebruikershandleiding, andere meer als beschrijving van bepaalde functies in RIM+. Omdat alle schermen van RIM+ in het Engels zijn geschreven, is dit rapport in het Engels opgesteld.

De volgende onderwerpen worden in dit rapport behandeld.

  1. Het starten en verlaten van RIM+. Het gebruik van een Windows omgeving. Het gebruik van defaults, definitie en gebruik van datasets. De wijze waarop autorisatie is geregeld via de functie(s) van gebruikers.
  2. Het gebruik van hulp over schermen en het gebruik van buttons en menu's. Het melden van problemen, vragen en opmerkingen aan de bouwers van RIM+. Het onderhouden van referenties voor data.
  3. Het onderhoud van processen: invoeren van basisomvangen en locaties van processen, inclusief aanvullende informatie. Het gebruik van subprocessen en proces groepen.
  4. Het invoeren van factoren. Het koppelen van energievraag en energie aanbod. Het invoeren van maatregelen, met effecten en kosten. Speciale opties als volgorde van maatregelen, discontinue penetratiepaden en classificatie van maatregelen naar thema's.
  5. Het gebruik van scenario's en beleidsvarianten. Het maken van stofselectie, jaarselectie, maatregelselectie voor een berekening. Het starten van kosten, afval, energie en emissieberekeningen.
  6. Het aanmaken van overzichten vanuit RIM+, zowel van basisjaar data als van berekende gegevens. Het aanmaken van kaarten m.b.v. de GIS module.
  7. De berekeningsmethode van RIM+ voor de meest gangbare emissie-, energie- en afvalberekeningen.
  8. Structuur en werking van de energieberekeningen. Het importeren van energie besparende maatregelen. Verband tussen energievraag en -aanbod.
  9. Structuur en werking van speciale landbouw berekeningen en het invoeren van landbouw parameters via de AGRIM module.

Het RIM+ is in 1995 voor het eerst officieel gebruikt voor het genereren van emissies voor de MilieuBalans, de Water Systeem Verkenningen van het RIZA en voor alle nationale kostenberekeningen (jaarlijks in de Milieuprogramma's). In de toekomst zal het instrument deze rol blijven vervullen, ook in het kader van andere belangrijke producten van het RIVM. Mogelijkerwijs worden functies toegevoegd die meer regionaal gerichte berekeningen mogelijk maken.