Ruimte in debat 2003/04

09-09-2003 | Publicatie

Windenergie wordt wel beschouwd als de belangrijkste groeier onder de duurzame energieleveranciers. Maar windmolens hebben een aanzienlijke ruimtelijke impact op het landschap. Not in my backyard is een bekend verschijnsel als het om dergelijke 'horizonvervuiling' gaat. Dit nummer van Ruimte in Debat is in zijn geheel gewijd aan het nu en de toekomst van de windenergie en de ruimtelijke aspecten van deze vorm van duurzame energie. Hugo Gordijn opent met een pleidooi voor ruimtelijke planning op de Noordzee. Hij ontvangt reacties van onder meer Jannes Verwer, directeur van Eon-Benelux, Floris Groenendijk, directeur van Stichting De Noordzee en Diederik Samsom, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Een boeiende discussie is het resultaat.