Ruimte in debat 2003/06

18-12-2003 | Publicatie

Braakliggende grond, paardenweitjes, maneges, parkeerterreintjes, caravanopslag, autosloperijen, puinhopen, half dichtgetimmerde en half bewoonde huizen, een schoolgebouw dat dienst doet als bedrijfspand, goedkope bedrijfsgebouwen en -loodsen, vervallen kassen met vage bedrijfsbestemmingen, festivalterreinen. Zij zijn te vangen onder de noemer ‘verborgen land’. Verborgen, ongekend, zijn ook de processen die deze gebieden hebben gemaakt tot wat zij nu zijn.

Verborgen land’ is de titel van het Atelier voor Ontwerp en Onderzoek 2003 binnen het Ruimtelijk Planbureau. Het is ook het thema van het zesde nummer van Ruimte in debat. David Hamers en Reinout Rutte pleiten voor een verdere analyse van verborgen land, een analyse van het reële landschap als resultaat van zelfregulering. Hierop reageren Luuk Boelens (stedenbouwer Urban Unlimited) en Michiel Dehaene (OSA, Katholieke Universiteit Leuven). De collumn is van Herman Vuijsje.