Duurzame verstedelijking in Europa in kaart gebracht

08-01-2021 | Rapport

Het SUPER-project (Sustainable Urbanization and land-use Practices in European Regions) brengt de verandering in grondgebruik binnen Europa sinds 2000 in kaart. Zo blijkt dat elke dag een gebied van rond de 250 voetbalvelden wordt omgezet naar stedelijk gebruik. Deze verandering is het resultaat van socio-economische ontwikkelingen, maar ook van beleid. Daarom heeft het SUPER-project ruim 200 maatregelen en hun effecten op verstedelijking geïnventariseerd en 11 casestudies uitgevoerd om de besluitvorming in de praktijk te doorgronden. Tevens zijn er drie verstedelijkingsscenario’s voor 2050 opgesteld en zijn de effecten daarvan in kaart gebracht. Het project, geleid door PBL, is uitgevoerd binnen het Europees onderzoeksprogramma ESPON.

Het project bestaat uit een aantal producten, zie https://www.espon.eu/super

  •  SUPER Guide to sustainable urbanization: hier worden de diverse lessen en ervaringen uit het project op een toegankelijke manier voor beleidsmakers gebundeld.
  •  Synthesis Report: dit bevat een kort overzicht van de belangrijkste resultaten.
  •  Main Report: het hoofdrapport geeft een volledig beeld van de diverse analyses.
  •  Annex 1: dit geeft uitvoerig verslag van de verandering van grondgebruik in Europa.
  •  Annex 2: dit bevat een analyse van de diverse plannen, maatregelen en strategieën die verstedelijking en grondgebruik in Europa beïnvloeden.
  •  Annex 3: in 13 aparte rapporten worden de methodologie, inhoud en synthese van de 11 casestudies uitvoerig gepresenteerd.
  •  Annex 4: dit beschrijft hoe de scenario’s worden gemaakt en geeft de werking van het ruimtelijke allocatiemodel en de duurzaamheidsbeoordelingskader weer.

Een van de conclusies van het SUPER-project is dat verstedelijking wel degelijk beïnvloed kan worden door beleid, inclusief EU-beleid. De interventie database en de casestudies laten dat duidelijk zien. Maar er zijn allerlei kanttekeningen: wat goed werkt in het ene gebied kan elders mislukken. Men moet oppassen met generieke maatregelen, maatwerk is essentieel. Een langetermijnvisie lijkt een goed middel om de effectiviteit en het draagvlak van beleid te vergroten.