Scene; een kwartet ruimtelijke scenario's voor Nederland

13-05-2003 | Publicatie

Door gedachte en ongedachte toekomsten te ontwerpen kunnen scenario’s aanzetten tot nadenken over het toekomstig ruimtelijk beleid voor Nederland. Het is een methode die wellicht minder realistisch is dan de methode die de gevolgen van huidige ontwikkelingen doorrekent naar de toekomst, maar die wel kan helpen om belangrijke trendbreuken te signaleren. Deze scenariomethode functioneert vooral als ideeëngenerator en wil aanzetten tot nadenken over een eventuele toekomst.

Scenario's als ideeëngenerator

In de vorm van ‘essays over de toekomst’ worden uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen met hun onderlinge relaties en effecten in beeld gebracht, samen met de belangrijkste kansen en dreigingen voor het ruimtelijk beleid van Nederland. Breekt de kenniseconomie bijvoorbeeld door? Verandert de concurrentiepositie van onze mainports? Komt er een ‘verantwoordelijke economie’? En hoe ontwikkelen de steden en de stedelijke netwerken zich?

In de vier scenario ’s uit deze studie – Nederland als overlevingsruimte, Nederland als belevingsruimte, Nederland als productieruimte en Nederland als milieuruimte – wordt het verdere verloop van dergelijke ontwikkelingen vanuit verschillende perspectieven verkend. In de studie is vooral gelet op de onzekerheden omtrent het verloop van ontwikkelingen en op de ruimtelijke knelpunten en kansen die zij voor ons land kunnen opleveren.

De scenario’s kunnen beleidsmakers behulpzaam zijn bij het nemen van beslissingen in het licht van een onzekere toekomst. Een systematische vergelijking van de scenario’s levert bovendien een aantal aandachtspunten voor het ruimtelijk beleid en kennisvragen voor verder onderzoek.

De rapporten worden uitgegeven bij NAi Uitgevers te Rotterdam en zijn te bestellen via de boekhandel, telefonisch bij NAi Uitgevers (010 4401203) en via de website van het NAi.