Schalen naar gedetailleerd niveau van mondiale milieuscenario's

12-10-2006 | Publicatie

Mondiale milieuscenario's wordt typisch gemaakt met behulp van modellen met zo'n 10-20 mondiale regio's als geografisch detailniveau. Studies die de informatie van deze scenario's kunnen gebruiken hebben echter soms een groter detail nodig. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om klimaatimpactstudies (vaak informatie op gridniveau) of analyse van klimaatbeleid op landenniveau. Dit rapport beschrijft een set van algoritmes die dit gat kunnen vullen door informatie over populatie, inkomen en emissies te schalen (downscaling) van het niveau van mondiale regio's tot het niveau van individuele landen en een 0,5 × 0,5 grid. De methodologie is gebaseerd op een combinatie van downscaling algoritmes: externe input schaling voor populatie, convergentie-gebaseerd schalen voor inkomen en emissies en lineaire algoritmen om naar gridniveau te gaan. De methode wordt toegepast op de IPCC SRES scenario's. Het rapport laat zien dat de resultaten een geloofwaardige basis voor gedetailleerde studies kunnen zijn.

Geschaalde data

Hieronder staat een lijst met links naar geschaalde data van de SRES scenario's.

De Engelstalige excel-bestanden bevatten bevolkings gegevens, inkomen per hoofd gegevens en emissie per hoofd gegevens voor 17 IMAGE regio's en voor 224 landen (geschaalde data). De gezipte bestanden bevatten ascii-grid bestanden (jaren 2000-2100) met vergridde bevolkingsgegevens en vergridde bruto binnenlands product (bbp) gegevens (bbp per gridcel)

XLS bestanden met SRES scenario data op 17 IMAGE regio's

 • A1B (XLS, 855 KB)
 • A1F (XLS, 855KB)
 • A1T (XLS, 855KB)
 • A2 (XLS, 873KB)
 • B1 (XLS, 855KB)
 • B2 (XLS, 867KB)

ZIP bestanden met ascii-grid bestanden met vergrid GDP

 • A1B (ZIP, 4,3MB)
 • A1F (ZIP, 4,3MB)
 • A1T (ZIP, 4,3MB)
 • A2 (ZIP, 4,3MB)
 • B1 (ZIP, 4,3MB)
 • B2 (ZIP, 4,3MB)

ZIP bestanden met ascii-grid bestanden met vergridde bevolking

 • A1B( ZIP, 4,2MB)
 • A1F (ZIP, 4,2MB)
 • A1T (ZIP, 4,2MB)
 • A2 (ZIP, 4,2MB)
 • B1 (ZIP, 4,2MB)
 • B2 (ZIP, 4,2MB)