Spanning tussen beleid EU-Rijk-Regio. Hoofdpunten uit de Milieubalans 2004

28-10-2004 | Publicatie

Het Europese milieubeleid kenmerkt zich door een sterk sectorale hiërarchische benadering, met harde afrekenbare doelen en een krachtige handhaving. In Nederland is daarentegen een decentralisatieproces in gang gezet waarbij de uitvoering van beleid grotendeels bij lagere overheden komt te liggen, waarbij meestal geen afspraken zijn gemaakt over verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Hierdoor neemt de spanning met het EU-beleid toe. Op rijksniveau ligt een belangrijke uitdaging om een strategie te formuleren over de invulling van de scharnierfunctie tussen de EU en de regio.