Stabilisatie van broeikasgasconcentraties op lage niveau's: een verkenning van mogelijkheden en kosten

16-10-2006 | Publicatie

Het voorkomen van ‘gevaarlijke menselijke beïnvloeding van het klimaatsysteem’ vereist mogelijk de stabilisatie van broeikasgasconcentraties in de atmosfeer op relatief lage niveaus (zoals 550 ppm CO2-eq. en lager). In de literatuur zijn er nauwelijks studies beschikbaar die op een geïntegreerde wijze hebben gekeken naar de mogelijkheden voor en gevolgen van het bereiken van dergelijke ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Samenvatting

Het voorkomen van ‘gevaarlijke menselijke beïnvloeding van het klimaatsysteem’ vereist mogelijk de stabilisatie van broeikasgasconcentraties in de atmosfeer op relatief lage niveaus (zoals 550 ppm CO2-eq. en lager). In de literatuur zijn er nauwelijks studies beschikbaar die op een geïntegreerde wijze hebben gekeken naar de mogelijkheden voor en gevolgen van het bereiken van dergelijke ambitieuze klimaatdoelstellingen. Dit rapport bevat een serie gerelateerde artikelen die op dit onderwerp ingaat – enerzijds door naar de mogelijke bijdrage van individuele mitigatieopties te kijken en anderzijds door analyses van geïntegreerde strategieën op mondiaal en regionaal niveau. De resultaten laten zien dat het technisch mogelijk is om aan ambitieuze klimaatdoelen te voldoen – met reductiekosten onder standaard aannames in de orde van 1-2% van het mondiale bruto nationale product (BNP). Daartoe dienen de mondiale emissies wel binnen 15-20 jaar hun maximumniveau te bereiken. De scenario’s tonen aan dat een brede portfolio van opties noodzakelijk is, inclusief verbetering van de energie-efficiëntie, CO2-afvang-en-opslag, grootschalige benutting van bio-energie, terugdringen van niet-CO2 broeikasgassen, meer benutting van hernieuwbare en/of nucleaire energie en het toepassen van koolstofplantages.