Starters of doorstromers in het nauw?

28-02-2010 | Publicatie

De meerderheid van de mensen die wil verhuizen, slaagt er niet in om die wens binnen twee jaar te realiseren. Dit geldt zowel voor starters als voor doorstromers. Starters slagen er wel beduidend vaker in hun verhuiswensen te realiseren dan doorstromers. Dan blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving.

In het artikel 'Starters of doorstromers in het nauw?' gaan de onderzoekers in op de gebruikte onderzoeksmethodiek: de longitudinale methode. Bij deze methode worden de verhuiswensen en -gedragingen van dezelfde groep personen met elkaar geconfronteerd. Dit in tegenstelling tot de niet-longitudinale methode. In dit type onderzoek wordt het aantal personen dat wil verhuizen vergeleken met het aantal personen dat (meestal op een ander moment) is verhuisd. Deze laatste methode wordt in Nederland vaak gebruikt om de krapte op de woningmarkt weer te geven.