Stilte heeft zijn prijs

06-02-2006 | Publicatie

Mobiliteit draagt bij aan welvaart, maar geluidsoverlast door verkeer leidt tot welvaartverlies. Dit artikel raamt de economische schade van verkeersgeluid op basis van huizenprijzen.

Samenvatting

Voor adequate besluitvorming over collectieve goederen, zoals stilte, is informatie over de waarde die aan die goederen wordt gehecht van belang. Maar omdat collectieve goederen geen marktprijs hebben, blijft deze waarde veelal onzichtbaar. Om in deze omissie te voorzien, is de waarde van stilte geraamd op basis van verschillen in huizenprijzen. Uit de analyse blijkt dat een toename van het geluidsniveau met één dB(A) de marktwaarde van woningen, afhankelijk van het type woning en de locatie, met 0 tot 6,5% en gemiddeld met 1,7% vermindert.