Technische beschrijving van het RIVM trajectorie model

31-12-1995 | Publicatie

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het RIVM trajectoriemodel. Dit model wordt zowel voorwaarts als achterwaarts in de tijd gebruikt respectievelijk om na te gaan waar luchtverontreiniging heen gaat of waar zij vandaan komt.

Het trajectoriemodel wordt bij het RIVM toegepast in de atmosferische verspreidingsmodellen MPA (zomersmog) en EUTREND (verspreiding van stoffen op Europese schaal). De trajectorie wordt berekend met een methode beschreven door Rosier et al.,1983. Als invoer gebruikt het model 6 uurlijkse prognostische of geanalyseerde horizontale ECMWF windvelden op 3 graden x 3 graden lengte/breedte graad op 1000 en 850 hPa drukvlakken. Echter windvelden op andere resoluties kunnen na eenvoudige aanpassingen ook gebruikt worden.

De tijdstap (1,2 of 6 uur), de hoogte en lengte, het aankomst- of vertrekpunt en de aankomst- of vertrektijd van de trajectorie kunnen vrij gekozen worden. Het verschil tussen de trajectorien berekend met een 1-, 2- of 6-uurlijkse tijdstap is klein. Voor de 96 uur-trajectorien is dit verschil meestal kleiner dan 100-200 km. Dit betekent dat de trajectorie berekend met een 6 uurlijkse tijdstap, gebruikt kan worden zonder een ernstig verlies in nauwkeurigheid ten opzichte van die met een 1 uurlijkse tijdstap.

Een typische fout in de trajectoriebaan is 500 km, ongeveer 30% van de trajectorielengte, gebaseerd op een theoretische foutenanalyse (Sykes and Hatton 1976). In de nabijheid van snel veranderende weersystemen zoals fronten, kan de fout gemakkelijk oplopen tot de lengte van de trajectorie zelf. In die gevallen zijn de trajectorieberekeningen onbetrouwbaar. De fout in de trajectorien gebaseerd op prognostische windvelden is groter door de grotere onzekerheden in deze windvelden ten opzichte van geanalyseerde windvelden. Tenslotte wordt er nog een gebruikershandleiding gegeven.