Temperature increase of 21st century mitigation scenarios

07-10-2008 | Publicatie

Zelfs het meest ambitieuze beleid om broeikasgasemissies terug te dringen zal er niet inslagen klimaatverandering te voorkomen. De samenleving zal daarom plannen moeten maken hoe om te gaan met aanzienlijk hogere temperaturen in aanvulling op ambitieus beleid om emissies terug te dringen. Dit is de belangrijkste conclusie uit een studie gepubliceerd in het tijdschrift PNAS van Detlef van Vuuren (PBL) en collega's.

Aanpassing aan klimaatverandering onvermijdelijk

Bij het onderzoek is gekeken naar een brede range van klimaatbeleidscenario's op basis van 6 verschillende modellen. Bij eerder door IPCC gepubliceerde verwachtingen van temperatuurstijging in de 21ste eeuw zijn beleidsmaatregelen tot nu toe niet beschouwd. De nieuwe studie geeft daarom inzicht in het effect van verschillende emissie reductie strategieën waarbij rekening wordt gehouden met onzekerheden in het klimaatsysteem en de koolstofcyclus. De studie meldt dat een gemiddelde minimum stijging van de temperatuur in 2100 2 graden C boven het pre-industriële niveau ligt voor de meest ambitieuze scenario’s. Deze ambitieuze beleidsscenario's kunnen echter ook tot 3.5 graden C temperatuurstijging leiden wanneer onzekerheden aan de bovengrens van de onderzochte waarden zitten. De stijging in de geanalyseerde beleidsscenario's is aanzienlijk minder dan gerapporteerd in studies zonder beleidscenario’s.