The Map Comparison Kit

08-02-2006 | Publicatie

Het vergelijken van kaarten is een belangrijk onderwerp in milieu-onderzoek, om aantal redenen. Kaartbeeldvergelijkingen kunnen gebruikt worden (1) om veranderingen in tijd dan wel de ligging van hot spots te detecteren, (2) om verschillende model-kaarten te vergelijken, (3) landgebruiksmodellen te ijken en te valideren, (4) om de gevoeligheid van een model te analyseren en (5) om kaartnauwkeurigheden vast te leggen. Dit artikel behandelt het kwantificeren van kaartverschillen/kaartovereenkomsten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de MAP COMPARISON KIT (MCK) software. Deze software is ontwikkeld in opdracht van het MNP en gratis beschikbaar via de RIKS-website.