Nederland en een duurzame wereld

18-03-2008 | Publicatie

Wat is er veranderd in de wereld sinds 20 jaar geleden het rapport 'Our Common Future' onder leiding van Brundtland uitkwam en sinds 15 jaar geleden de Verenigde Naties een akkoord sloten over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro? Het gemiddelde inkomen, het opleidingsniveau en de gezondheid zijn voor veel mensen aanmerkelijk verbeterd. Maar de armoede is de wereld nog niet uit, de opwarming van de aarde door CO2-uitstoot is onafwendbaar en het verlies aan biodiversiteit neemt de komende jaren versneld toe.

Opties voor morgen: armoede, klimaat en biodiversiteit

In deze verkenning gaat het om de vraag wat nodig is om deze duurzaamheidsproblemen aan te pakken en wat hieraan specifiek vanuit Nederland kan worden gedaan. In het coalitieakkoord heeft het Kabinet de ambitie neergelegd om de wereld beter achter te laten dan we haar aantroffen. Gemakkelijk is dat niet. Maar in dit rapport blijkt dat er voldoende opties voorhanden zijn om armoede te bestrijden, klimaatverandering tegen te gaan en het verlies van biodiversiteit te beperken. Voorwaarde is dat deze vraagstukken in samenhang worden aangepakt en in internationaal verband. Voor mondiale duurzame ontwikkeling kan Nederland een rol van betekenis spelen.