Toepassingsmogelijkheden van bodem-biologische gegevens in Milieubalans en Milieuverkenningen

31-01-1995 | Publicatie

In dit rapport is een analyse gemaakt van de toepassingsmogelijkheden van gegevens over bodem-organismen in het bepalen en voorspellen van effecten van verstoringen op bodemecosystemen.

De huidige stand van zaken met betrekking tot het gebruik van bodem-organismen in meetnetten en in statistische- of dynamische modellen wordt beschreven. Verder worden de mogelijkheden geinventariseerd voor het formuleren van beleidsdoelstellingen in het kader van milieu- en natuurbeleid. In dit rapport wordt een methode voorgesteld waarmee de kwaliteit van bodemecosystemen aan de hand van bodem-organismen kan worden bepaald en in beeld gebracht.

Dit rapport is digitaal niet beschikbaar.