Uitplaatsing vluchten van Schiphol naar Lelystad

02-02-2007 | Publicatie

Wat zijn de effecten voor het milieu als een deel van het vliegverkeer dat Schiphol aandoet wordt uitgeplaatst naar Lelystad? Verplaatsing van een deel van het vliegverkeer van Schiphol naar Lelystad kan gunstig zijn voor de overlast die het vliegverkeer veroorzaakt. Rond Schiphol zou het aantal mensen met ernstige geluidhinder met ongeveer een derde (bijna 100.000 mensen) kunnen afnemen. In de Flevopolder ontstaan tussen de 6.000 en 7.000 extra gehinderden door het vliegverkeer.

Verwachte afname van geluidhinder en risico’s

De notitie beschrijft de milieueffecten van verplaatsing van een aanzienlijk deel van het vliegverkeer van Schiphol naar Lelystad. Deze verplaatsing is onderzocht in het kader van de Tweede Duurzaamheidverkenning. In het onderzoek is alleen gekeken naar geluidbelasting en de veiligheidsrisico’s rond de luchthavens Schiphol en Lelystad. Een belangrijke aanname is dat de ruimte die verplaatsing van het vliegverkeer op Schiphol oplevert, niet wordt opgevuld met ander vliegverkeer.

Naast de positieve effecten op het aantal mensen met ernstige hinder zijn ook op het gebied van de externe veiligheidsrisico's en het indirecte ruimtebeslag enigszins positieve effecten te verwachten. Voor alle milieueffecten geldt dat bij uitplaatsing er een afname zichtbaar is in het gebied rond Schiphol en een toename rond de luchthaven Lelystad. Per saldo is het effect positief, voor zowel geluid als externe veiligheid als het indirecte ruimtebeslag. Bij ernstige geluidhinder is de afname rond Schiphol aanzienlijk groter dan de toename bij Lelystad. Voor de externe veiligheidsrisico's en het indirecte ruimtebeslag is het overall effect gering.

Deze publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar