Verbeteringen aan de Pan-Europese landgebruiksdatabank

17-01-1996 | Publicatie

De kwaliteit van monitoring en voorspelling van het milieu op Europese schaal wordt sterk beïnvloed door de nauwkeurigheid van landgebruiks- en landbedekkingsgegevens. Vanwege een dringende behoefte aan een ruimtelijk Europees landgebruiksbestand initieerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en het Milieu (RIVM) in 1994 de samenstelling van een digitaal, Europa-dekkend landgebruiksbestand met een oplossend vermogen van 10 minuten (European Land Use: ELU).

Deze versie onderscheidt zeven klassen waaronder bouwland, grasland voor gebruik in de landbouw, permanente gewassen, bos en stedelijk gebied. Het bestand bestaat uit drie delen: LuStat, LuGrid en LuVec. LuStat is een tabulair bestand dat landgebruiksstatistieken op NUTS-2 (regionaal, wanneer beschikbaar) of NUTS-1 (national) niveau bevat. LuStat is samengesteld uit verscheidene statistische bronnen. LuVec tenslotte is een landgebruikskaart in vectorformaat, die gecompileerd is uit alle kaartbronnen. LuGrid is afgeleid uit LuVec en LuStat middels een calibratieroutine. LuGrid bestaat uit twee delen: een pseudo-grid in vectorformaat, en een attribuuttabel. Het vectorbestand dekt geheel Europa en bestaat uit cellen van 10 (geografische) minuten. In de attribuuttabel is voor iedere cel de verdeling van de landgebruiksklassen over de cel opgeslagen als percentage van de oppervlakte van de gehele cel.

Dit rapport beschrijft de verbeteringen die aangebracht zijn aan het landgebruiksbestand. Het resultaat is een tweede versie van de Europese landgebruiks-database. ELU-2 is verbeterd op een aantal punten in vergelijking met ELU-1. In de loop van 1994 and 1995 kwamen zowel betere statistische bronnen beschikbaar als beter kaartmateriaal. De ELU-1 klasse bos is gesplitst in loofbos en naald- en gemengd bos. De calibratieroutine die statistische en kaartgegevens aan elkaar toetst en het landgebruik toekent aan de 10-minuten cellen is verbeterd. Dit resulteerde in een betere ruimtelijke verdeling van het landgebruik over de NUTS regio's. Het bestand is vergeleken met een aantal landgebruiks- en landbedekkingsbestanden op Nationale schaal, en met een Europees bosbestand. In het algemeen valt de vergelijking positief uit.