Verkeer en vervoer in de Referentieraming Energie en Emissies 2010-2020. Broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen

28-12-2010 | Publicatie

Door het Schoon en Zuinig-beleid dat het kabinet Balkenende IV in november 2007 invoerde, zal de door verkeer en vervoer veroorzaakte CO2-emissie in 2020 circa 3,5 megaton lager zijn dan zonder invoering van dit beleid. Ondanks deze afname zou met dit beleid het doel van het toenmalige kabinet, 30 tot 34 megaton CO2 in 2020, zeer waarschijnlijk niet zijn gehaald.

'Verkeer en vervoer in de Referentieraming Energie en Emissies'  beschrijft de methoden voor de berekening van de emissies, veroorzaakt door verkeer en vervoer. Daarnaast geeft dit rapport een evaluatie van het Schoon en Zuinig-beleid van het voormalig kabinet Balkenende IV voor zover het verkeer en vervoer betreft.

Dit rapport is een verdieping van het eerder verschenen rapport 'Referentieraming Energie en Emissies 2010-2020' dat het PBL samen met het Energie Onderzoekcentrum Nederland in april 2010 uitbrachten. Deze Referentieraming brengt in kaart hoe de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen zich kunnen ontwikkelen tot 2020.

Deze publicate is uitsluitend digitaal beschikbaar.