Verlies aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) tijdens uitloogproeven

31-01-1995 | Publicatie

In het kader van het project is er onderzoek verricht naar uitloogproeven voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK).

In het onderhavige onderzoek wordt aandacht besteed aan het kwantificeren van mogelijke verliezen als gevolg van vervluchtiging en adsorptie aan diverse onderdelen van de testopstelling. Hierbij is gebruik gemaakt van een analysemethode om PAK in eluaten te bepalen. Met behulp van resultaten zijn maatregelen aanbevolen om verliezen tijdens de uitloogproef en de opwerking van de eluaten te voorkomen.

In het algemeen kan gesteld worden dat verlies van PAK als gevolg van adsorptie voornamelijk optreedt voor de hoog moleculaire PAK bij onderdelen die van kunststof (zoals teflon, polyamide) vervaardigd zijn. Het gebruik van met name een polyamidefilter wordt ten zeerste afgeraden. Glaswol blijkt een goed alternatief voor het polyamidefilter te zijn. Daarnaast is het belangrijk om de lengte van de teflon effluentslang van de kolom te minimaliseren. Het voorstel is om een lengte van maximaal 0.5 meter voor te schrijven. Uit de resultaten blijkt dat glazen vacuumfiltratie-opstelling met betrekking tot mogelijke verliezen van PAK tijdens de filtratie meer geschikt is dan het hogedrukfiltratie apparaat van teflon.

Echter moet ook bij vacuumfiltratie rekening worden gehouden met verliezen van de hogere PAK. Alleen verlies van naftaleen als gevolg van vervluchtiging is aangetoond bij wateroplossingen die gedurende 10 dagen bij kamertemperatuur hebben gestaan.Voorgesteld wordt om de kolomproef en de cascadeproef aan te passen:

  • vervang het teflon ondersteuningsgaasje, polyamidefilter, glasvezelvoorfilter en 0.45 mum geregenereerd cellulose filter door glaswol of een glasvezelvoorfilter
  • filtratie van de eluaten door membraanfilter (doorsnee = 50 mm) door middel van een glazen vacuumfiltratie-opstelling
  • de kolombuis dient te zijn vervaardigd van glas en niet van teflon.