Voorlopige beoordeling van de luchtkwaliteit voor koolmonoxide en benzeen in Nederland in het kader van de EU regelgeving

13-06-2002 | Publicatie

Voorafgaand aan de invoering van de tweede EU dochterrichtlijn, wordt de luchtkwaliteit, voor koolmonoxide en benzeen, in de lidstaten beoordeeld.

Toetsing aan de grenswaarden levert geen overschrijding van de nieuwe EU norm op in Nederland in 2000. De concentratie van beide componenten vertoont een dalende trend. Een verdere afname wordt verwacht voor beide componenten. Voor de informatie voorziening aan de EU zijn in Nederland 15 stations voor koolmonoxide en 19 voor benzeen nodig als metingen de enige informatiebron vormen. Voor koolmonoxide kan door een nieuwe rangschikking van de huidige meetstations uit het LML aan deze meetverplichting worden voldaan. Voor benzeen zijn niet voldoende meetopstellingen aanwezig. Vanwege de dalende trend is hier gekozen voor een combinatie van nieuwe meetopstellingen met aanvullende instrumenten om de luchtkwaliteit te beoordelen.