Wat als Rusland niet ratificeert?

10-08-2004 | Publicatie

Ratificatie van het Kyoto Protocol door Rusland, noodzakelijk voor de inwerkingtreding van het Kyoto Protocol, is nog steeds onzeker. Dit rapport evalueert een aantal opties voor behoud van het Kyoto Protocol in het geval Rusland niet (op afzienbare termijn) ratificeert.

Het rapport laat zien dat de milieu-effectiviteit van sommige alternatieven beter is dan het huidige Kyoto Protocol door de hoeveelheid surplus emissieruimte (hot air) die wordt vermeden als Rusland niet ratificeert. Tegelijkertijd leiden sommige alternatieven tot meer inkomsten uit CDM (Clean Development Mechanisms) voor ontwikkelingslanden, zonder dat dit resulteert in veel hogere kosten voor de (deelnemende) industrielanden. Echter, in alle gevallen vormen de juridische en praktische problemen die samenhangen met het opzetten van een alternatief juridische raamwerk of amendering van het Kyoto Protocol, een groot obstakel voor het behouden van het Kyoto Protocol zonder Rusland.

De beste manier om Russische ratificatie te bewerkstelligen lijkt het benadrukken van de politieke en economische voordelen van ratificatie en - zo nodig - ratificatie te koppelen aan andere vraagstukken zoals toetreding van Rusland tot de wereldhandelsorganisatie. Middels de betrokkenheid van beleidsmakers op het hoogste niveau (staatshoofden) kan dan wellicht tot een politieke deal worden gekomen.