Waterbeleid kruipt het land op. Oplossing waterproblemen alleen mogelijk in samenhang met andere beleidsterreinen

27-04-2004 | Publicatie

Ook bij het opstellen van deelstroomgebiedvisies wordt impliciet aan ruimtelijke ordening gedaan. De doelstellingen die in het water op zogeheten blauwe knooppunten worden nagestreefd, hebben consequenties voor het omringend landgebruik. Voor de deelstroomgebiedsvisie Gelderse Vallei wordt aangegeven hoe groot deze consequenties kunnen zijn, en hoeveel van de beleidsopgave wordt ingevuld door gebiedsgericht beleid.