Wetenschapper versus scepticus; Verslag van een weblogdiscussie tussen een klimaatonderzoeker en een klimaatscepticus

07-05-2010 | Publicatie

In de aanloop naar de internationale klimaatconferentie in december 2009 in Kopenhagen gingen klimaatscepticus Hans Labohm en klimaatonderzoeker van het Planbureau voor de leefomgeving Bart Strengers met elkaar in debat op de website van de NOS. De blogdiscussie geeft een goed beeld van de dilemma’s rond de kennis over klimaatverandering. Omdat er niet veel publicaties zijn waarin de discussie tussen wetenschappers en sceptici centraal staan en vanwege de bijzondere aandacht voor klimaatwetenschap dit voorjaar, verschijnt deze blogdiscussie nu ook als rapport.

Wetenschapper versus scepticus

Wetenschapper versus scepticus: tussen deze twee benamingen zou geen tegenstelling moeten bestaan. Iedere wetenschapper is ook scepticus, twijfel is – met nieuwsgierigheid – de essentie van de wetenschap. Sommige klimaatsceptici mengen zich in het debat vanuit een wetenschappelijke achtergrond, anderen omdat ze bezorgd zijn over de politieke reacties op klimaatverandering. Ironisch genoeg delen de sceptici die zorg met hun tegenpolen, de alarmisten.

Sceptici, alarmisten: de woorden laten zien dat het klimaatdebat in Nederland is gepolitiseerd. Ook de wetenschappelijke kennis is steeds meer geordend op een schaal van alarmisme tot scepticisme. Dat sluit niet aan op de werkwijze van een planbureau. De rol van een planbureau is om de beschikbare kennis en bronnen in alle nuchterheid te ordenen, deze te beoordelen op hun waarde of ‘hardheid’ en op basis daarvan de informatie aan te reiken die de politiek nodig heeft voor haar besluitvorming.

In het debat over klimaatbeleid staat de discussie over onzekerheden en risico’s centraal. Sommigen stellen dat alles zo onzeker is dat je beter kunt wachten met klimaatbeleid totdat het probleem beter in beeld is gebracht. Daar tegenover staat de stelling dat het risico van ‘niets doen’ niet acceptabel is gezien de onomkeerbaarheid van klimaatverandering en de mogelijk zeer grote, negatieve gevolgen.

Wedden dat ...?

Hans Labohm en Bart Strengers voeren in de weblogs een stevige discussie over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering waardoor een goed beeld ontstaat van de dilemma’s rond de kennis over klimaatverandering. Zij sparen elkaar niet als het om de inhoud gaat, maar de bejegening blijft altijd respectvol. En gelukkig ontbreekt ook de humor niet. In de laatste blogs sluiten ze een weddenschap af: gaat het opwarmen of afkoelen in de komende 5 jaar?