Zonne-energie in woningen; Evaluatie van transities op basis van systeemopties

13-03-2008 | Publicatie

Het potentieel van zonne-energie is aanzienlijk, zelfs in Nederland. Het beschikbare dakoppervlak kan maximaal een elektriciteitsproductie opleveren gelijk aan 60-95% van de huidige elektriciteitsvraag in heel Nederland en een warmteproductie van ongeveer 20% van het huidige aardgasgebruik in huishoudens. Overigens neemt de vraag van consumenten naar elektriciteit de komende decennia toe en naar verwarming af. Dat heeft onder andere te maken met verbeterde isolatie en inmiddels beschikbare nieuwe bouwconcepten zoals passiefbouw.

Zonne-energie groot potentieel voor lange termijn (na 2020)

Opwekking van zonnestroom en zonnewarmte in woningen en nieuwe woonconcepten die gebruik maken van de zon hebben voor de lange termijn een groot potentieel. Duurzame woonconcepten met zonne-energie kunnen op de lange termijn zelfs leiden tot woonsituaties zonder gasaansluiting of centraal opgewekte elektriciteit.

Het proces om zonne-energie in de woonomgeving te implementeren verloopt in Nederland zeer moeizaam ondanks dat concepten voor de Nederlandse markt zijn uitgewerkt en technieken verkrijgbaar zijn. De meerkosten ten opzichte van conventionele energievoorziening spelen daarbij een belangrijke rol. Voortgang van de transitie vereist dat de uitkomsten van onderzoek worden toegepast in de nog allerminst daar op ingespeelde Nederlandse bouwpraktijk.

Dit rapport is onderdeel van een serie rapporten voor de evaluatie van transitiemanagement, ofwel beleid dat gericht is op ingrijpende milieurelevante systeemverandering op de lange termijn, zoals wordt verwoord in het Nationaal Milieubeleidsplan 4.