Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

60 resultaten
 1. Schaarste in een zee van overvloed

  De huidige hoge prijzen voor voedsel, olie en veel andere grondstoffen wijzen op toenemende schaarste. Die schaarste heeft weinig te maken met het opraken van voorraden. Vooral slecht...

 2. Co-impacts of climate policies on air polluting emissions in the Netherlands

  Several indicative climate policy packages for 2020 have been found to result in mainly favourable co-impacts on Dutch air quality. The extent of their contribution to air quality does depend on...

 3. Het klimaatsysteem in IMAGE op basis van MAGICC 6.0

  Technisch achtergrond rapport van het IMAGE model.

 4. Balans van de Leefomgeving 2010

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde op 14 september 2010 de eerste Balans van de Leefomgeving. De ministers Huizinga (VROM) en Verburg (LNV) hebben deze integrale studie die het...

 5. Greenhouse gas emissions for the EU in four future scenarios

  The European Common Agricultural Policy (CAP) will be revised in the near future. A proposed agricultural policy reform will affect many dimensions of the sustainable development of agriculture....

 6. Contribution of secondary inorganic aerosols to PM10 and PM2.5 in the Netherlands; measurements and modelling results

  Emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides and ammonia are mainly from anthropogenic origin: traffic, energy production and agriculture. It was found that contributions to particulate matter...

 7. Neveneffecten van klimaatbeleid op emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland

  Verschillende indicatieve klimaatbeleidspakketten voor 2020 blijken netto gunstige neveneffecten op te leveren voor de luchtkwaliteit. De mate van de bijdrage aan de luchtkwaliteit hangt af van de...

 8. Internationale samenwerking voor klimaatvriendelijke technologie

  Om klimaatverandering te voorkomen, is het nodig om de ontwikkeling en overdracht van klimaatvriendelijke technologie significant op te schalen. In het Akkoord van Kopenhagen is daarvoor het “...

 9. Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990 - 2008

  This report contains trend analysis of emissions of greenhouse gases in the period 1990-2008, based on documentation of the methods, emission factors and data sources. In addition, an analysis of...

 10. Acid rain. An analysis of thirty years of Dutch acidification policy

  In the past, no unnecessary policy measures have been taken to reduce acidification (acid rain). Although the severity of acidification has declined because of policy implementation, acidification...