Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

58 resultaten
 1. Balans van de Leefomgeving 2010

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde op 14 september 2010 de eerste Balans van de Leefomgeving. De ministers Huizinga (VROM) en Verburg (LNV) hebben deze integrale studie die het...

 2. Neveneffecten van klimaatbeleid op emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland

  Verschillende indicatieve klimaatbeleidspakketten voor 2020 blijken netto gunstige neveneffecten op te leveren voor de luchtkwaliteit. De mate van de bijdrage aan de luchtkwaliteit hangt af van de...

 3. Greenhouse gas emissions for the EU in four future scenarios

  The European Common Agricultural Policy (CAP) will be revised in the near future. A proposed agricultural policy reform will affect many dimensions of the sustainable development of agriculture....

 4. Contribution of secondary inorganic aerosols to PM10 and PM2.5 in the Netherlands; measurements and modelling results

  Emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides and ammonia are mainly from anthropogenic origin: traffic, energy production and agriculture. It was found that contributions to particulate matter...

 5. Internationale samenwerking voor klimaatvriendelijke technologie

  Om klimaatverandering te voorkomen, is het nodig om de ontwikkeling en overdracht van klimaatvriendelijke technologie significant op te schalen. In het Akkoord van Kopenhagen is daarvoor het “...

 6. Acid rain. An analysis of thirty years of Dutch acidification policy

  In the past, no unnecessary policy measures have been taken to reduce acidification (acid rain). Although the severity of acidification has declined because of policy implementation, acidification...

 7. Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990 - 2008

  This report contains trend analysis of emissions of greenhouse gases in the period 1990-2008, based on documentation of the methods, emission factors and data sources. In addition, an analysis of...

 8. Bijdrage GLB aan beleidsdoelen milieu, natuur en landschap. Een verkenning van de mogelijke inzet van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

  Bloeiende akkerranden, kwinkelerende veldleeuweriken, weidse vergezichten. Het boerenbedrijf levert meer dan alleen voedsel. In de huidige landbouw is intensieve voedselproductie echter dominant....

 9. Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur

  Bij uitvoering van het huidige beleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de...

 10. Vooruitzichten voor de integratie van ecosysteemgoederen en -diensten in international beleid

  Deze studie laat zien hoe de lokale levering van ecosysteemgoederen en -diensten ( Ecosystem Goods and Services , EGS) nauw gerelateerd is aan internationaal beleid voor ontwikkelingssamenwerking...