Achtergronden bij wereldwijde klimaateffecten – Risico’s en kansen voor Nederland

29-04-2015 | Publicatie

Mondiale klimaatverandering is voor velen in Nederland nog ‘ver van hun bed’. Burgers maken zich eerder zorgen om hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Nederland is echter met veel andere landen verbonden en heeft één van de meest open economieën van de wereld. Ontwikkelingen in het buitenland hebben dus consequenties voor de Nederlandse samenleving en economie. Zo ook het wereldwijd veranderende klimaat.

Het rapport ‘Wereldwijde klimaateffecten - Risico’s en kansen voor Nederland’ onderzoekt de mogelijke effecten van de klimaatverandering in het buitenland op Nederland. Daarbij worden zowel de risico’s als de kansen benoemd. Dit is het achtergronddocument bij dit rapport. Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met en op basis van onderzoek van Clingendael en het KNMI.

Thema's

In dit achtergrondrapport worden de analysestappen beschreven die voor de inventarisatie van de risico’s en kansen zijn gevolgd. Deze analysestappen zijn voor verschillende thema’s doorlopen. De thema’s zijn gegroepeerd in:

1. bevolking (gezondheid),

2. vitale sectoren (voedsel, energie, ICT),

3. water en biodiversiteit,

4. economische relaties,

5. buitenlands beleid (internationale veiligheid, economische betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking).

Waar nodig wordt beschreven hoe door een domino-effect de ene sector de andere sector beïnvloedt als die bijvoorbeeld uitvalt door extreem weer. Voor elk thema worden adaptatieopties gegeven.