Startanalyse aardgasvrije buurten
Achtergrondrapport

15-01-2020 | Rapport

Dit achtergronddocument bij de Startanalyse aardgasvrije buurten (versie 30 oktober 2019) geeft informatie over de manier waarop de berekeningen voor de Startanalyse tot stand zijn gekomen.

Gemeentelijke Transitievisie Warmte

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een Transitievisie Warmte opstellen, met behulp van een Leidraad, bestaande uit een Startanalyse en een Handreiking voor lokale analyse.

De Startanalyse is een technisch-economische analyse van effecten en kosten van opties om gebouwen zonder aardgas te verwarmen. Die analyse is uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomeving met behulp van zijn rekenmodel Vesta MAIS.

Dit rapport bevat de methodische verantwoording van die analyse. De resultaten zijn beschreven in het Gemeenterapport met tabellenbijlagen per gemeente en per buurt en in een kaartviewer, beschikbaar gesteld aan gemeenten en het Nederlandse publiek via een website van het Expertise Centrum Warmte: www.expertisecentrumwarmte.nl.