Achtergrondrapport Leren van het energieke platteland

19-09-2013 | Publicatie

Het platteland is de afgelopen vijftig jaar steeds meer van alle Nederlanders geworden. Stad en land zijn meer en meer met elkaar verweven geraakt; veel boeren zijn iets anders voor de kost gaan doen en stedelingen zijn op het platteland gaan wonen. Dat heeft tot burgerverzet geleid, bijvoorbeeld tegen windmolenparken en megastallen, maar ook tot coalities tussen burgers, bedrijven en boeren die samen de grote uitdagingen proberen aan te gaan op het gebied van biodiversiteit, klimaat en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Dit achtergrondrapport bij de studie Leren van het energieke platteland analyseert een breed scala aan succesvolle en minder succesvolle coalities zien die zijn gestart om de leefomgeving op het platteland te verbeteren, van zorgboerderijen tot lokale energiecoöperaties en landschapsfondsen. Van negen groepen coalities is aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden beschreven hoe ze werken, welke duurzaamheidsprestaties ze leveren, tegen welke hindernissen ze aanlopen en welke verbeterpunten er liggen.