Advies over het combineren van CCS- en CCU-categorieen in de SDE++

01-04-2021 | Rapport

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het PBL advies gevraagd met betrekking tot de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie). Dit advies is gegeven in het eindadvies basisbedragen SDE++ 2021. Bij de combinaties van CCS en CCU heeft het ministerie vervolgens gevraagd om een nadere uitwerking hoe categorieën te combineren zijn.

Samenvoeging subcategorieën CCS en CCU

In deze notitie wordt aangegeven hoe verschillende geadviseerde subcategorieën kunnen worden samengevoegd. Daarnaast heeft er bij de subcategorie CO2-opslag bij bestaande CO2-afvanginstallatie voor vloeibaar transport een herdefiniëring plaatsgevonden. In het onderzoeksproces dat onderliggend is aan het advies, heeft het PBL ondersteuning gekregen van TNO.