Analyse van nationale bijdragen (INDC’s) in aanloop naar het klimaatakkoord in Parijs; de effecten op de emissieprojecties tot 2030

24-11-2015 | Publicatie

Klimaatplannen die landen in de aanloop naar de klimaattop van Parijs hebben ingediend zouden, mits volledig geïmplementeerd, de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kunnen terugdringen. Zonder nieuw klimaatbeleid voor na 2010 zou de wereld in 2030 ongeveer 65 miljard ton (Gt) CO2 equivalenten uitstoten. De onvoorwaardelijke klimaatplannnen (INDC's) kunnen deze uitstoot in 2030 met ca. 9 GtCO2eq terugbrengen tot 56 GtCO2eq. Volledige implementatie van ook alle voorwaardelijke INDC's (waar nog enige vorm van internationale financiering of samenwerking voor nodig is) zou zorgen voor nog meer reductie, namelijk 11 GtCO2eq in 2030 wat leidt tot een emissieniveau van circa 54 GtCO2eq. Daarmee bestaat er echter nog steeds een kloof met het uitstootniveau dat in 2030 nodig is voor een kosteneffectief spoor om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 2 graden.

Grootste reducties te verwachten van G20 landen

De effecten van de volledige implementatie van de INDC's van de G20 landen worden geraamd op een reductie van 9 tot 10 GtCO2eq in 2030 vergeleken met een ‘business-as-usual’-scenario zonder nieuwe beleidsmaatregelen; aanzienlijke reducties zijn te verwachten van Brazilië, China, de EU28, India en de Verenigde Staten. De verwachtte reducties van overige (niet-G20) landen liggen rond de 1 GtCO2eq.

INDCs leiden tot daling in per capita emissies

Op basis van de ingediende INDC's wijzen ramingen uit dat de emissies per hoofd van de bevolking in alle G20 landen zullen dalen tussen 2010 en 2030, met uitzondering van Argentinië, Chili, India, Rusland en Turkije. Ook de emissies per BNP zullen in diezelfde periode naar verwachting dalen behalve in Turkije. Dit wijst op een relatieve ontkoppeling van economische groei en de uitstoot van broeikasgassen.

Sommige landen zitten op een 2 graden pad

Het totale effect van de ingediende INDC's leidt nog steeds tot stijgende emissies, en is naar verwachting onvoldoende om de mondiale emissiekloof richting 2 graden te dichten.

Sommige landen komen echter met hun individuele klimaatplannen toch op een pad uit dat onder 2 graden opwarming blijft; dit geldt met name voor de EU28 en de VS.