Belastingkortingen voor zuinige auto’s: afwegingen voor fiscaal beleid

23-04-2014 | Publicatie

Sinds 2006 heeft de Nederlandse overheid de belastingen voor auto’s in toenemende mate afhankelijk gemaakt van de CO2-uitstoot. Begin 2014 is begonnen met de voorbereiding van de Autobrief 2.0, waarin de fiscaliteit voor auto’s voor de periode 2016 tot en met 2019 wordt uitgewerkt. In dit beleidsrapport geven het PBL en Policy Research op basis van actuele wetenschappelijke kennis een reeks afwegingen die kunnen helpen bij het (her)inrichten van het systeem van autobelastingen.

Dit rapport maakt duidelijk dat er een aantal fundamentele dilemma’s ten grondslag liggen aan de vergroening van de autobelastingen in Nederland.  Zo bestaat de kans dat een deel van de CO2-reductie weglekt omdat de regels voor Europese CO2-emissienormen voor personenauto’s gelden voor Europa als geheel. In landen zonder fiscale stimulering kunnen daarom meer relatief onzuinige auto’s worden verkocht. Ook zit er een spanning tussen het genereren van stabiele belastingopbrengsten en het stimuleren van de verkoop van zuinige auto’s door het geven van belastingkortingen. Indien belastinginkomsten dalen ontstaat de behoefte om de regelgeving periodiek aan te passen, terwijl autogebruikers, -producenten en -verkopers juist hechten aan stabiele fiscale regels voor een langere periode.