Beleidsscenario’s van toekomstige demografische ontwikkelingen in Europa

24-06-2013 | Publicatie

In het kader van het programma ESPON 2013 (onderzoeksprogramma voor ruimtelijke ontwikkeling en beleid op Europees niveau) is in de scenariostudie DEMIFER (Demographic and Migratory Flows affecting European Regions and Cities) onderzocht hoe de bevolking en de beroepsbevolking van Europa zich in de toekomst ontwikkelt. Het onderzoek is uitgevoerd door een internationaal consortium van onderzoekers, onder wie onderzoekers van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). In de afgelopen decennia steeg de omvang van de Europese bevolking continu, maar voor de toekomst is voortgaande groei onzeker. Dat blijkt uit de uitkomsten van vier beleidsscenario’s.

In vier beleidsscenario’s zijn de effecten op de bevolkingsgroei doorgerekend van economische groei, milieuproblematiek en het type beleid. Krimp wordt een belangrijk fenomeen, op nationaal niveau maar nog sterker op regionaal niveau. Bij aanhoudende economische tegenwind blijft de bevolking in Europa tot 2050 op de huidige omvang staan. Bij duurzame economische groei waarbij milieuproblemen worden overwonnen, stijgt de bevolking in Europa mogelijk met zo’n 20 procent. De bevolkingsgroei varieert regionaal sterk. Afhankelijk van het beleid nemen de demografische verschillen tussen regio’s toe of af.