Betaalbaarheid van het wonen in de huursector
Verkenning van beleidsopties

07-01-2016 | Publicatie

Zonder huurtoeslag zouden veel meer huurders moeite hebben om hun maandelijkse woonlasten en de kosten van levensonderhoud te betalen. Corporaties kunnen huurders ook tegemoetkomen door de huur niet of nauwelijks te verhogen, maar het effect daarvan op de betaalbaarheid van de maandelijkse woonlasten is minder groot.

De studie ‘Betaalbaarheid van het wonen in de huursector. Verkenning van beleidsopties’ gaat in op de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de rijksoverheid, de gemeenten en corporaties om de betaalbaarheid van het wonen in de huursector te verbeteren. Ook is gekeken of deze mogelijkheden regionaal verschillen.