Nieuwe regionale prognose van bevolking, allochtonen en huishoudens tot 2025: bevolking grote steden gaat sterk veranderen

10-12-2008 | Publicatie

De bevolking van Nederland zal de komende 20 jaar blijven groeien. De bevolkingsgroei van rond een half miljoen komt volledig voor rekening van allochtonen en in het bijzonder de niet-westerse allochtonen. Tegelijkertijd neemt het aantal huishoudens nog sterker toe, vooral doordat het aantal alleenstaanden sterk groeit. Deze demografische trends komen bij uitstek tot uitdrukking in de ontwikkeling van de grote steden. De bevolking van de (meeste) grote steden zal in de toekomst niet alleen groeien, maar ook sterk van samenstelling veranderen.