Beyond Cockpit-ism: vier inzichten om het transformatie potentieel van de Sustainable Development Goals te versterken

04-02-2015 | Publicatie

De Sustainable Development Goals moeten verder gaan dan de cockpit van nationale overheden en internationale organisaties en ook ‘new agents of change’ aanspreken, zoals het bedrijfsleven, steden, burgers en maatschappelijke organisaties.

De Sustainable Development Goals (SDG) kunnen een krachtige visie worden voor de dringend noodzakelijke globale transitie naar een ‘shared and lasting prosperity’. Echter het risico bestaat dat de uiteindelijke doelstellingen en targets, die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015 zullen worden aangenomen, achterblijven bij de verwachtingen als gevolg van wat we ‘cockpit-isme’ noemen: de illusie dat mondiale problemen alleen door top-down sturing van publieke actoren opgelost kunnen worden. 

De SDGs en new agents of change

De SDGs moeten ‘new agents of change’ mobiliseren, zoals bedrijven, steden en het maatschappelijk middenveld. Verschillende perspectieven op duurzame ontwikkeling zijn nodig, die inspelen op de verschillende motieven en 'logics of change' van deze actoren. Samen kunnen deze de universele relevantie van de SDGs versterken. ‘Planetary boundaries’ om de urgentie van de milieuproblematiek te benadrukken; ‘safe and just operating space’ om de onderlinge verbondenheid van sociale en milieuaspecten en de distributieve effecten te benadrukken; ‘de energieke samenleving’ om te profiteren van de bereidheid van new agents of change om actie te ondernemen; en ‘groene concurrentie’ om innovatie te stimuleren. Om de kansen die de SDGs bieden te realiseren, moeten deze vier perspectieven worden weerspiegeld in de focus en de inhoud van de SDGs.