Briefadvies Covid-19 Overleg Planbureaus
Aandachtspunten voor een herstelbeleid

28-05-2020 | Rapport

Er is behoefte aan verbreding van de kennisbasis bij het vormgeven van het (post-)Covid-19 beleid. SCP, CPB, PBL en RIVM hebben besloten hun kennis te coördineren en aan te bieden. Het kabinet heeft dit aanbod aanvaard en aan de planbureaus advies gevraagd “over die punten die zij zelf relevant achten om nu met spoed onder de aandacht van het kabinet te brengen”. 

Een van de adviezen is om brede welvaart te hanteren als integrerend kader voor het herstelbeleid.