Cities in Transition: Power, Environment, Society

08-10-2015 | Publicatie

Steden bedekken slechts enkele procenten van het landoppervlak van de aarde maar zijn wel de plekken waar het merendeel van de schaarse hulpbronnen worden verbruikt. Wereldwijde urbanisatie maakt van steden dan ook cruciale schakels in de zoektocht naar een duurzamere wereld.

Maar welke rol kunnen steden daadwerkelijk vervullen in een duurzame transitie?

Innovaties komen mede voort uit diversiteit en dynamiek die kenmerkend is voor steden. Een goed begrip van deze complexiteit is daarom een voorwaarde voor de bouw van duurzamere steden. Het recent verschenen boek Cities in Transition (nai010 Uitgevers, Engelstalig) schetst een beeld van de vooruitgang die de wetenschap daarbij boekt.

Van de ruim 30 bijdragen zijn er 2 van PBL-auteurs:

  • China staat centraal in 'Towards a people-oriented urbanisation 2015-2025', de bijdrage van Arjan Harbers en Jan Bakkes. Gebaseerd op hun eerdere bijdrage aan het China Council Good city models – under the concept of ecological civilisation (pdf) komen zij met een achttal aanbevelingen om de verwachte verhuizing van 270 miljoen Chinezen van het platteland naar steden tot een succes te maken.
  • De bijdrage van Smart cities or smart urbanism? van Maarten Hajer en Ton Dassen is een kritische reflectie op het Smart City-concept, gebaseerd op hun eerdere boek Smart about Cities.