Column Energie Actueel - Elementen van een akkoord: Nederlanders als flexibele zuinige Duitsers

05-02-2013 | Publicatie

In een column in Energie Actueel geeft Pieter Boot, medewerker van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn visie op de belangrijkste ontwikkeling in de energiesector. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een meerjarig energieakkoord. Daling van het energievebruik, inzetten op innovatie en een schone brandstofmix vormen belangrijke elementen om broeikasgassen te reduceren.