Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Commentaar op voorstel EC voor aanpassing van de richtlijnen hernieuwbare energie en brandstofkwaliteit

Overig type | 05-02-2013
Foto van een biomassaverbrandingsinstallatie

De EC (Europese Commissie) is eind 2012 met een voorstel gekomen om de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen aan te scherpen. Naar het oordeel van het PBL Planbureau voor de Leefomgeving biedt het nog onvoldoende garantie om ongewenste emissies als gevolg van het landgebruik voor de biomassateelt tegen te gaan en geeft het voorstel duurzame innovatieve opties, zoals elektrisch rijden, weinig stimulans.

Auteur(s)Jan Ros; Jos Notenboom
Publicatiedatum05-02-2013