De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater beoordeeld volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW)

09-04-2014 | Publicatie

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) kent een beoordelingsmethode voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. De beoordeling is samengesteld uit de beoordelingen van een groot aantal chemische stoffen en vier biologische maatlatten, die samengevoegd zijn volgens het one out-all out principe.

In deze rapportage wordt uitgewerkt welke stoffen bijdragen aan deze onvoldoende beoordeling. Bij de ecologische kwaliteit kan een extra kwaliteitsklasse toegevoegd worden voor een goede biologische kwaliteit als een van de andere kwaliteitselementen onvoldoende is. Van alle stoffen in de KRW beoordeling hebben stikstof, fosfor, koper en zink het grootste aantal overschrijdingen.