De natuur als partner bij klimaatadaptatie: een procesevaluatie van tien klimaatbufferprojecten

05-01-2015 | Publicatie

De natuur kan een rol spelen in het aanpassen van gebieden aan de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door ecosysteemdiensten zoals opvang en berging van water. Als onderdeel van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland onderzocht het PBL in samenwerking met Bureau Stroming verschillende natuurinclusieve projecten, zogenaamde ‘natuurlijke klimaatbuffers’. Dergelijke projecten lijken  vooral kansrijk als een conventionele aanpak zoals dijkversterking onmogelijk of te kostbaar is.

Oog voor ambities en gevoeligheden

Om de acceptatie van natuur in klimaatadaptatie te kunnen versnellen, zijn pilotprojecten nodig en de moed om te experimenteren. De aanwezigheid van een centrale, ‘groene’ trekker die oog heeft voor het koppelen van ambities en voor de gevoeligheden binnen een plangebied, is daarbij van groot belang,. Toepassing lijkt vooral mogelijk in gebieden met beperkte landschappelijke waarden en gevestigde belangen. Regelgeving over natuur kan daarbij zowel beperkend als stimulerend werken.

Klassiek innovatiedilemma

Innovatieve natuurinclusieve oplossingen vormen een uitdaging: hoe verzeker je een waterbeheerder dat een degelijke maar nog weinig toegepaste methode erin zal slagen om een overstroming te voorkomen? Dit is een klassiek innovatiedilemma: voorbeelden zijn hard nodig om de werking van een innovatie aan te tonen, maar er is weinig gelegenheid om ze te creëren.