Definitieve correctiebedragen 2020 voor de SDE++

31-03-2021 | Rapport

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd een berekening te maken van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2020. Deze notitie geeft een overzicht van deze berekende correctiebedragen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de belangrijkste parameters getoond waarmee de correctiebedragen bepaald worden. De notitie is opgesteld in samenwerking met TNO.

Bepaling van correctiebedragen aan de hand van de marktprijzen

De SDE++-regeling  (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) vergoedt het verschil tussen het basisbedrag (de productiekosten van onder meer hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte en hernieuwbaar gas) enerzijds en het correctiebedrag (de marktprijs van onder meer hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of hernieuwbaar gas) anderzijds.

De correctiebedragen worden bepaald aan de hand van de geobserveerde marktprijzen van gas, elektriciteit en CO2-emissierechten in de afgelopen twaalf maanden (van januari tot en met december 2020).

Daling van elektriciteitsprijzen en stijging profiel- en onbalanskosten

De in het oog springende ontwikkelingen ten opzichte van de eerdere publicaties zijn de daling van de elektriciteits- en gasprijzen en de stijging van de profiel- en onbalanskosten van windenergie en van zon-PV in het afgelopen jaar.

Ter illustratie van de berekeningsmethode is een berekening beschikbaar gesteld op de website.