Deltaprogramma: dit zijn de toekomstscenario’s voor 2050 en 2100

06-11-2013 | Publicatie

Voorafgaand aan het vierde Nationaal Deltacongres op 7 november 2013 publiceren het PBL, CPB (Centraal Planbureau), KNMI en Wageningen UR/LEI onder leiding van Deltares de ‘Deltascenario’s voor 2050 en 2100 – nadere uitwerking 2012-2013’. Deze scenario’s bouwen voort op de in 2011 gepubliceerde Deltascenario’s. Ze zijn gebaseerd op meer óf minder economische groei in combinatie met matige óf grote klimaatverandering. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Aan de hand van elk van de uitgewerkte scenario’s toont het consortium voor welke uitdagingen Nederland in de toekomst kan komen te staan als het gaat om zoetwatervoorziening, de ruimtelijke inrichting van stad en land en bescherming tegen overstromingen. De vier scenario’s hebben de namen ‘RUST’, ‘WARM’, ‘DRUK’ en ‘STOOM’ en staan voor:

  • matige klimaatverandering en lage groei van economie en bevolking (RUST)
  • grote klimaatverandering en lage groei van economie en bevolking (WARM)
  • matige klimaatverandering en sterke groei van economie en bevolking (DRUK)
  • grote klimaatverandering en sterke groei van economie en bevolking (STOOM).

Achtergrondrapporten

Voor dit rapport ‘Deltaprogramma: dit zijn de toekomstscenario’s voor 2050 en 2100’ zijn twee achtergrondrapporten gemaakt.

Het achtergrondrapport Verhaallijnen van de Deltascenario’s voor 2050 en 2100’ beschrijft de verhaallijnen die voor de Deltascenario’s voor 2050 en 2100 zijn gemaakt. Elke verhaallijn geeft een beknopte en samenhangende beschrijving van het mogelijke toekomstige verloop van klimatologische, sociaal-economische en andere ontwikkelingen.

De tweede achtergrondstudie ‘Regionalisering en kwantificering verhaallijnen Deltascenario's 2012’ gaat in op de nadere uitwerking van een drietal verbeterpunten voor de kwantitatieve uitwerking van de scenario’s.