Door autobelastingen zijn nieuwe personenauto’s in EU vaker zuinig

05-02-2015 | Publicatie

Door fiscale stimulering kiezen automobilisten in vijftien onderzochte EU-landen vaker voor een zuinige auto. De CO2-uitstoot per gereden kilometer van nieuwe personenauto’s is hierdoor in de periode 2001 – 2010 gedaald met 1,3 procent.

Het PBL onderzocht samen met de Universiteit Tilburg en het Centraal Planbureau (CPB) voor vijftien Europese landen* in de periode 2001-2010 in welke mate nationaal fiscaal beleid heeft bijgedragen aan de daling van de CO2-uitstoot per gereden kilometer van nieuwe personenauto’s. In die vijftien landen proberen de overheden op allerlei manieren om de particuliere rijder te stimuleren om in een zuinige auto, die minder CO2 uitstoot, te rijden. Daarvoor kan de overheid verschillende fiscale maatregelen treffen. Uit dit onderzoek blijkt dat de vergroening van de aanschafbelasting (de BPM) effectief is. De aanschafbelasting wordt dan afhankelijk van de CO2- uitstoot per kilometer. In de landen die dit beleid hebben ingevoerd werden aanzienlijk meer zuinige auto’s verkocht en minder auto’s die veel brandstof verbruiken. Een andere methode om de automobilist te verleiden tot een zuinige auto is door de accijnzen op brandstof te verhogen. Ook dit werkt, maar kan nadelig zijn voor pomphouders aan de grens als het buurland niet meegaat met dit beleid. Het vergroenen van de wegenbelasting heeft nauwelijks effect op de keuze van de auto.

*België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden