Doorrekening verkiezingsprogramma’s 2012

06-07-2012 | Publicatie

Ook dit jaar laat een aantal politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau doorrekenen op de effecten op economie en milieu. Daarnaast wordt de evaluatie van de vorige doorrekening bekend gemaakt.