Een duurzamere warmtevoorziening van de gebouwde omgeving in 2050

23-04-2012 | Publicatie

Het kabinet-Rutte streeft naar een klimaatneutrale economie in 2050. Om deze doelstelling te halen is een duurzamere warmtevoorziening van de gebouwde omgeving nodig. Om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving te beperken, is een combinatie van gebouw- en gebiedsmaatregelen het meest efficiënt. Dit levert een grotere CO2-reductie dan het nemen van alleen gebouwmaatregelen, zoals isolatie of efficiency-verbetering van verwarmingsinstallaties, of alleen gebiedsmaatregelen zoals het gebruik maken van restwarmte, geothermie of warmte-koudeopslag.