Nulmeting Monitor Instructuur en Ruimte: effect nationaal beleid

12-11-2012 | Publicatie

De Monitor Infrastructuur en Ruimte geeft de stand van zaken weer voor de dertien nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), en schetst waar mogelijk ook de ontwikkeling over de afgelopen tien jaar. Zo blijkt de bereikbaarheid, gemeten in de nabijheid van wonen en werken, de laatste tien jaar iets verbeterd, maar is de rijsnelheid van auto en trein licht gedaald. Het aantal per openbaar vervoer goed bereikbare woon- en werklocaties is toegenomen, maar de groei van bevolking en arbeidsplaatsen was het sterkst op snelweglocaties. De leefkwaliteit blijkt verbeterd, echter de waterveiligheid voldoet niet aan de normen.