Evaluatie van de maatschappelijke kwaliteit van PBL-onderzoek

26-08-2014 | Publicatie

De evaluatie van de maatschappelijke kwaliteit van onderzoek is een belangrijk punt voor het Planbureau voor de Leefomgeving, aangezien het zijn missie is om beleidsrelevante kennis te leveren. Rond de internationale audit van het PBL in 2012 speelde de vraag in het bijzonder welke methode gebruikt kan worden om de maatschappelijke kwaliteit van PBL’s onderzoek te meten.

Het PBL heeft ervoor gekozen om het Standaard Evaluatie Protocol van de KNAW, VNSU, NWO en HBO-Raad te volgen, inclusief de ERiC-Guide, die specifiek bedoeld is om, rekening houdend met de missie van een instituut, de maatschappelijke kwaliteit van onderzoek te evalueren.

De meting van de maatschappelijke kwaliteit van onderzoek is geen routinekwestie. Er spelen diverse methodologische vragen rond de meting van maatschappelijke kwaliteit. De keus voor de ERiC-methode betekent dat men goed moet nadenken welke indicatoren een goed beeld geven van de maatschappelijke kwaliteit van het onderzoek van het PBL. Sommige indicatoren zijn vrij moeilijk direct te meten. Daarom is een 'contextual response analysis' uitgevoerd om aanvullende informatie te krijgen.

Belangrijk zijn de ervaringen en leermomenten bij het toepassen van de ERiC-methode, die niet alleen vanuit het gezichtspunt van het PBL, maar ook vanuit dat van de (secretaris van de) auditcommissie zijn beschreven. Voorts komen mogelijke verfijningen van de indicatoren aan de orde en een alternatieve methode om de maatschappelijke kwaliteit te bepalen. Beide dienen echter op hun praktische uitvoerbaarheid te worden getoetst alvorens ze voor een volgende audit kunnen worden ingezet. Het artikel eindigt met een presentatie van de conclusies die voor volgende onderzoekevaluaties zijn te gebruiken.